Live Insights

18:30
Μέσα από το "Future Unfold" η Grant Thornton έχει ως στόχο να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο τεχνολογικό και επιχειρηματικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

 Μαρία Σαράφογλου | Δημοσιογράφος

18:34
Σήμερα δεν αρκεί να αγγίζεις την ταχύτητα των εξελίξεων αλλά ενίοτε χρειάζεται και να την ξεπερνάς.

Μαρία Σαράφογλου | Δημοσιογράφος

18:37
Το “Future Unfold” αποτελεί το επιστέγασμα του οράματος της Grant Thornton για το μέλλον της χώρας μας.

Βασίλης Καζάς | Managing Partner, Grant Thornton

18:39
Η ψηφιακή μετάβαση της χώρας είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και παράλληλα ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμο τους.

Βασίλης Καζάς | Managing Partner, Grant Thornton

18:42
Η απορροφητικότητα είναι σημαντικός δείκτης για κάθε χώρα, αλλά η επίδραση στο χρόνο και τη ζωή του κάθε πολίτη είναι σημαντικότερη.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος | Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

18:45
Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε την καινοτομία, ώστε να βγούμε ως χώρα μπροστά στις εξελίξεις που θα κυριαρχήσουν στις επόμενες γενιές.

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος | Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

18:48
Η ψηφιακή ετοιμότητα είναι απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στέλλα Αγγελοπούλου | Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton

18:50
Η έρευνα της Grant Thornton, σε συνεργασία με το ΟΠΑ, ανέλυσε το επίπεδο υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών και την ωριμότητα ενσωμάτωσης και εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις. 

Στέλλα Αγγελοπούλου | Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton

18:53
Αποτελέσματα της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων είναι η παραγωγικότητα, η βελτίωση στη λήψη των αποφάσεων και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Γιώργος Δουκίδης | Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18:55
Όταν αρχίζουμε και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό πρέπει να σκεφτόμαστε τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Γιώργος Δουκίδης | Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18:57
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πολλή δουλειά, ώστε να επιταχυνθεί και να καταστεί εφικτή η υλοποίησή του.

Αλέξανδρος Μπεχράκης | Managing Director, Digital Realty Hellas

19:03
Υπάρχει πραγματική έλλειψη σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.  Είναι απαραίτητο το upskilling και το reskilling, και φυσικά η εστίαση στην τεχνική εκπαίδευση. 

Θοδωρής Φέσσας | Chairman, Executive Member, Quest Holdings SA

19:05
Οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν ακόμη στη διαδικασία της ψηφιοποίησης, η οποία διαθέτει τη δυναμική να επαναδιαμορφώσει την στρατηγική, την ποιότητα του προϊόντος, την εταιρική κουλτούρα και τη σχέση των επιχειρήσεων με τους εργαζομένους τους.

Δρ. Νικόλαος Καραμούζης | President, Grant Thornton

19:08
Στοιχεία της επιτυχίας για μια εταιρεία είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η προσαρμοστικότητα της εταιρείας που προκύπτει από τις μικρότερες συνεργαζόμενες ομάδες στο εσωτερικό της.

Μάρκος Βερέμης | Co-founder and Chairman of the Board of Upstream, Partner at Big Pi Ventures Capital, Chairman SEV’s Innovation Committee

19:11
Το μοντέλο οικονομίας κλίμακας δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για τη μετατροπή κεφαλαίων σε αποτελεσματικές περιβαλλοντικές πολιτικές, ενώ συμβάλλει έμπρακτα στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μιας επιχείρησης.

Αλέξανδρος Μπεχράκης | Managing Director, Digital Realty Hellas

19:15
Το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο καθιστά την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αναγκαία. Οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες είναι οδηγός, αλλά όχι υποκατάστατο μιας προσεκτικής επιχειρηματικής στρατηγικής και της διορατικής διοίκησης.

Δρ. Νικόλαος Καραμούζης | President, Grant Thornton

19:22
H μικρή ελληνική επιχείρηση δεν αποτελεί πια την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Σχετικά μεγαλύτερες εταιρείες συμβάλουν στην ψηφιακή μετάβαση καθώς μπορούν να ελεγχθούν με μεγαλύτερη επιτυχία και ασφάλεια.

Μάρκος Βερέμης | Co-founder and Chairman of the Board of Upstream, Partner at Big Pi Ventures Capital, Chairman SEV’s Innovation Committee

19:24
Στόχος μας όχι απλά να συμορφωθούμε με τη βιωσιμότητα, αλλά οφείλουμε να κινούμαστε πέρα και έξω από τα συνήθη πλαίσια ώστε να προσθέσουμε αξία σε όσα παράγονται.

Θοδωρής Φέσσας | Chairman, Executive Member, Quest Holdings SA

19:27
Η ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης να αποσκοπεί όχι μόνο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αλλά και στη συνολική βελτιστοποίηση του user experience. Στην Ελλάδα ήδη γίνονται αξιοσημείωτα βήματα, με απτά παραδείγματα τους τελευταίους 6 μόλις μήνες.

Νίκος Αναστόπουλος | Executive Field Sales Representative for Enterprise, Google Greece

19:30
Μια επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει πρώτα τα προβλήματα και τις ανάγκες που καλείται, και είναι δυνατόν, να αντιμετωπίσει μέσω του ΑΙ. Όλες οι τεχνολογίες δεν μπορούν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Απαιτείται προσαρμοσμένη στρατηγική.

Στέλλα Αγγελοπούλου | Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton

19:35
Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί ευκαιρίες και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Νίκος Μανιάτης | General Manager, IBM Greece & Cyprus

19:40
Βασική αρχή του ΑΙ είναι η συμπερίληψη, υπό την έννοια μιας τεχνολογίας διαθέσιμης σε όλους.

Αντώνης Οικονόμου | Public Sector Director Greece, Cyprus and Malta, Microsoft

19:44
Η αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των NLPs προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τα μοντέλα, η παραμετροποίηση όλων των επιμέρους στοιχείων, αλλά και η δυνατότητα επαλήθευσης της ορθότητας του output.

Νίκος Αναστόπουλος | Executive Field Sales Representative for Enterprise, Google Greece

19:47
Η γνώση είναι δύναμη και κλειδί στην επιτυχημένη εφαρμογή. Γι’ αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να είναι driver και όχι follower στη διαδικασία του μετασχηματισμού.

Στέλλα Αγγελοπούλου | Partner, Head of Technology Intelligence & Performance, Grant Thornton

19:52
Κλειδί για τις μικρότερες επιχειρήσεις είναι η ανάληψη ρόλου «συνδημιουργού» σε tailor-made μοντέλα ΑΙ, που θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία χωρίς υπέρμετρη κατανάλωση πόρων.

Νίκος Μανιάτης | General Manager, IBM Greece & Cyprus

19:56
Το open AI ενσωματώθηκε σε όλα μας τα προϊόντα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Copilot: Ένα είδος ψηφιακής γραμματείας που απλοποιεί τη διαδικασία για εμάς και θα υπάρχει δίπλα σε κάθε προϊόν.

Αντώνης Οικονόμου | Public Sector Director Greece, Cyprus and Malta, Microsoft

20:00
Είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός των αναγκών του πολίτη και της επιχείρησης για την ανάπτυξη των απαραίτητων εργαλείων του ψηφιακού κράτους.

Σταύρος Ασθενίδης | Chief Executive Officer, Information Society SA

20:07
Η τραπεζική μεταρρύθμιση είναι ψηφιακή μεταρρύθμιση και δεν πρέπει να τη διαχωρίζουμε.

Ανδρέας Αθανασόπουλος | Deputy Chief Executive Officer, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail, Eurobank S.A.

20:13
Με περισσότερες από 10 δισ. συσκευές συνδεδεμένες στον κυβερνοχώρο, η ψηφιακή πραγματικότητα εφάπτεται με την πραγματική, οδηγώντας σε σύγκρουση συμφερόντων και μετανάστευση του εγκλήματος.

Γιώργος Πατσής | CEO, Obrela

20:20
Δε στοχεύουμε σε κλάδους, αλλά σε εταιρείες καθώς ο στρατηγικός σχεδιασμός μας είναι μεσομακροπρόθεσμος.

Πάνος Βασιλειάδης | CEO, IEAL Holdings SA

20:27
Η γραφειοκρατία και η έλλειψη agility αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων τεχνολογίας του Δημοσίου τομέα.

Σταύρος Ασθενίδης | Chief Executive Officer, Information Society SA

20:31
Απαιτείται μια βαθιά οργανωτική δομή και αναδιάρθρωση της εταιρείας, καθώς οι γραφειοκρατίες για να επιβιώσουν γεννούν γραφειοκρατίες.

Ανδρέας Αθανασόπουλος | Deputy Chief Executive Officer, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail, Eurobank S.A.

20:35
Με την απόλυτη αποτροπή των incidents να είναι μαθηματικά αβέβαιη, η ανίχνευση και άμεση ανταπόκριση στις κυβερνοεπιθέσεις είναι εξίσου σημαντικές για την εξισορρόπηση της ασφάλειας μιας μέσης επιχείρησης.

Γιώργος Πατσής | CEO, Obrela

20:42
Από εδώ και πέρα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της αγοράς εργασίας και παράλληλα να εκπαιδεύσουμε εργαζόμενους και πολίτες ώστε να μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Πάνος Βασιλειάδης | CEO, IEAL Holdings SA

Grant Thornton - Conference

Subscribe to feel the technology pulse of Grant Thornton

Our newsletter

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.
Grant Thornton - Conference

Media Gallery

Live insights

Subscribe to feel the technology pulse of Grant Thornton

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.